letselschade

Wat valt er onder het begrip letselschade?

Uw hulp bij letselschade in bijna alle gevallen GRATIS. Vul direct het formulier in of lees snel verder

Letselschade is een ruim begrip. Uw letselschade bestaat uit 4 onderdelen, die wij hieronder met u zullen bespreken.

1. Extra kosten door Letselschade

Letselschade die u heeft opgelopen door toedoen van een ander brengt extra kosten met zich mee. De kosten bij opgelopen letselschade kunnen snel oplopen waardoor u naast uw persoonlijk leed ook financieel getroffen wordt. In de regel onderscheiden wij de volgende kosten bij letselschade:

 • materiële schade
 • kosten van medische aard
 • noodzakelijke huishoudelijke hulp
 • privé georienteerde kosten
 • kosten van hulp in en rond het huis
 • hulpmiddelen

Heeft u letselschade opgelopen bij een ongeluk of anderzijds toedoen van een andere partij en wordt u geconfronteerd met bovenstaande kosten omtrent uw letsel? Schakel dan snel de hulp in van de specialisten. Hulp is in de meeste gevallen geheel GRATIS.

2. Verlies aan inkomen door Letselschade

U heeft letselschade opgelopen en ondervind mede daardoor een substantieel verlies aan inkomen. Met behulp van onze specialisten bent u in staat om het verlies aan inkomen gedeeltelijk of zelfs helemaal vergoed te krijgen. Bij verlies aan inkomen kunt u denken aan:

 • u wordt door uw werkgever slechts voor 70%, 80% of 90% doorbetaald;
 • u werkt via een uitzendbureau en raakt direct in de Ziektewet met slechts 70% van uw salaris
 • u heeft slechts een jaarcontract dat vanwege uw arbeidsongeschiktheid niet wordt verlengd
 • vanwege uw arbeidsongeschiktheid mist u overwerk, onregelmatigheidstoeslag of extra ingeroosterde werkdagen
 • u mist winstdeling, een bonus of tantième
 • u mist een promotie naar een hogere functie en/of salarisschaal
 • u komt in de WIA of WW, met slechts 70% van uw inkomen
 • Herkent u zich in bovenstaande punten en heeft u hulp nodig om uw verlies aan inkomen te beperken?
 • Schakel dan snel de hulp in van de specialisten. Wij staan u graag bij met deskundig advies.
 • Hulp bij het verhalen van opgelopen schade is in de meeste gevallen helemaal GRATIS.

3. Smartengeld bij Letselschade

De vergoeding waar u recht op heeft bij Letselschade en die betrekking heeft tot “gederfde en nog te derven levensvreugde” noemen we smartengled. Of u recht heeft op smartengeld is sterk afhankelijk per zaak en de opgelopen schade aan uw persoon. Bij de vaststelling of u recht heeft op smartengeld spelen de volgende factoren een rol:

 • de aard en ernst van het door u opgelopen letsel
 • de invloed van het letsel op uw dagelijks leven
 • uw leeftijd
 • duur van het herstel
 • (soms) uw geslacht
 • de invloed van het letsel op uw werk, carrière en sociaal leven en
 • (soms) de oorzaak van het lersel en de mate van schuld bij de veroozaker.
 • Om te bepalen of u recht heeft op smartengeld raden wij u aan om onze specialisten in te schakelen.
 • Zij staan u bij met raad en daad en voorzien u van deskundig, juridisch advies.
 • De hulp is in de meeste gevallen geheel GRATIS. Neem daarom z.s.m. contact met ons op!

4. Juridische kosten bij Letselschade

Rechtshulp bij letselschade is voor u in de meeste gevallen gratis. Hoe dat kan? In de Wet is bepaald dat de aansprakelijke partij ook uw kosten van juridische bijstand moet vergoeden. Onze kosten worden door de Wetgever dus als onderdeel van uw schade gezien.

In de praktijk sturen wij onze nota rechtstreeks naar de aansprakelijke partij, die ze met ons moet verrekenen. Op deze wijze hoeft u onze nota’s zelfs niet tussentijds voor te schieten.

Zijn er uitzonderingen op deze regel? Helaas wel. Onderstaand treft u de belangrijkste hiervan aan:

het ongeval is juridisch gezien (mede) aan uw schuld te wijzen. In die situatie worden de kosten van juridische bijstand verminderd met uw percentage eigen schuld;
de verhouding tussen uw schade en de omvang van de juridische kosten is heel ver te zoeken. Ook dan worden niet alle juridische kosten vergoed;

het wordt niet redelijk geacht een (nieuwe) belangenbehartiger aan te zoeken. Dit doet zich voor in de situatie dat wij bijvoorbeeld als 3e of 4e advocaat namens u zullen optreden.

In hoofdzaak komt het er op neer dat onze letselschade jurist (en) voor u volledig kosteloos is. Blijkt zich in uw zaak één van de uitzonderingen voor te doen, dan zullen wij daar van tevoren duidelijke afspraken over maken en die schriftelijk met elkaar vastleggen. U zult van ons dus nooit een rekening ontvangen zonder voorafgaande schriftelijke afspraak daarover.

Onze specialisten staan u graag bij. Omdat ons advies in de meeste gevallen voor u geheel GRATIS is doet u er verstandig aan om uw zaak in in ieder geval met ons te bespreken. Zo wordt snel inzichtelijk of u recht heeft op enige vorm van letselschadevergoeding.